Se norsk versjon lenger ned.

English

 1. Check-in and check-out times:
  • Check-in time is from 15:00.
  • Check-out time is at 11:00. Late check-out is agreed with the hotel directly.
 2. Reservation and payment:
  • To secure the reservation, credit card information is usually required at the time of booking. Payment takes place at check-in, unless otherwise agreed.
  • Cancellation rules and any conditions for advance payment will vary depending on the selected price and campaign. Please check the terms and conditions for your specific room when booking.
 3. Age requirements:
  • Guests must be at least 18 years old to be able to check into the hotel alone. Persons under the age of 18 must be accompanied by an adult.
 4. Non-smoking hotel:
  • Fjordgaarden Hotell is a non-smoking hotel. Smoking is not allowed indoors. A fee will be charged for cleaning if smoking is detected in the room.
 5. Pet Policy:
  • Dogs are welcome with us. There is an additional fee of NOK 250 per stay. Please let us know when booking if you plan to bring pets.
 6. Disclaimer for assets:
  • The hotel is not responsible for loss or damage to guests' personal belongings during their stay.
 7. Noise and behaviour:
  • Please show consideration for other guests by keeping the noise level low, especially after 22:00.
  • Any form of disruptive or illegal behavior will result in immediate expulsion from the hotel without refund.
 8. Damage to property:
  • Guests are responsible for any damage or loss occurring on the hotel property caused by themselves or their guests. Costs of repair or replacement will be charged.
 9. Changes and cancellations by the hotel:
  • The hotel reserves the right to make changes to reservations or cancel them in the event of unforeseen circumstances. We will do our best to inform guests of such changes as soon as possible.
 10. Choice of law and dispute resolution:
  • Any disputes that arise in connection with these terms and conditions will be governed by Norwegian law and must be resolved by the courts in Norway.

Norsk

 1. Innsjekking og utsjekkingstider:
  • Innsjekkingstiden er fra kl. 15:00.
  • Utsjekkingstiden er kl. 11:00. Sen utsjekking avtales med hotellet direkte.
 1. Reservasjon og betaling:
  • For å sikre reservasjonen kreves det vanligvis kredittkortinformasjon ved bestilling. Betaling skjer ved innsjekking, med mindre annet er avtalt.
  • Avbestillingsregler og eventuelle betingelser for forhåndsbetaling vil variere avhengig av den valgte prisen og kampanje. Vennligst sjekk vilkårene for ditt spesifikke rom ved booking.
 1. Alderskrav:
  • Gjester må være minimum 18 år for å kunne sjekke inn på hotellet alene. Personer under 18 år må ledsages av en voksen.
 1. Røykfritt hotell:
  • Fjordgaarden Hotell er et røykfritt hotell. Røyking er ikke tillatt innendørs. En avgift vil bli pålagt for rengjøring hvis røyking oppdages på rommet.
 1. Kjæledyrpolitikk:
  • Hund er velkommen hos oss. Det påløper en ekstra avgift på 250,- NOK per opphold. Vennligst gi beskjed ved booking hvis du planlegger å ha med deg kjæledyr.
 1. Ansvarsfraskrivelse for eiendeler:
  • Hotellet er ikke ansvarlig for tap eller skade på gjesters personlige eiendeler under oppholdet.
 1. Støy og adferd:
  • Vennligst vis hensyn til andre gjester ved å holde støynivået lavt, spesielt etter kl. 22:00.
  • Enhver form for forstyrrende eller ulovlig oppførsel vil føre til øyeblikkelig bortvisning fra hotellet uten refusjon.
 1. Skader på eiendom:
  • Gjester er ansvarlige for eventuelle skader eller tap som oppstår på hotelleiendommen forårsaket av dem selv eller deres gjester. Kostnader for reparasjon eller erstatning vil bli belastet.
 1. Endringer og avbestillinger fra hotellets side:
  • Hotellet forbeholder seg retten til å gjøre endringer i reservasjoner eller avbryte dem ved uforutsette omstendigheter. Vi vil gjøre vårt beste for å informere gjester om slike endringer så snart som mulig.
 1. Lovvalg og tvisteløsning:
  • Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene og betingelsene vil være underlagt norsk lov og må løses ved domstolene i Norge.